Orationes de Festis Domini et Sanctorum Julii.

Die 3 julii: Festum S. Thomæ, Apostoli:

Da nobis, omnípotens Deus, beáti Thomæ apóstoli festivitáte gloriári, ut ejus semper et patrocíniis sublevémur, et vitam credéntes habeámus in nómine ejus, quem ipse Dóminum agnóvit, Jesum Chrsitum Fílium tuum. Qui tecum vivit.
 

Die 4 julii: Memoria ad libitum S. Elisabeth Lusitaniæ:

Deus, auctor pacis et amátor caritátis, qui beátam Elísabeth mira dissidéntes componéndi grátia decorásti, da nobis, ejus intercessióne, pacis ópera exercére, ut fílii Dei nominári possímus. Per Dóminum.
 

Die 5 julii: Memoria ad libitum S. Antonii Mariæ Zaccaria, Presbyteri:

Da nobis, Dómine, ut supereminéntem Jesu Christi sciéntiam spíritu Pauli apóstoli prosequámur, qua beátus Antónius María erudítus verbum salútis in Ecclésia tua júgiter prædicávit. Per Dóminum.
 

Die 6 julii: Memoria ad libitum S. Mariæ Goretti, Virginis et Martyris:

Deus, innocéntiæ auctor et castitátis amátor, qui fámulæ tuæ Maríæ juveníli ætáte martýrii grátiam contulísti, da nobis, quæsumus, ejus intercessióne, in tuis mandátis constántiam, qui dedísti certánti vírgini corónam. Per Dóminum.
 

Die 11 julii: Memoria S. Benedicti, Abbatis:

Deus, qui beátum Benedíctum abbátem in schola divíni servítii præclárum constituísti magístrum, tríbue, quæsumus, ut, amóri tuo nihil præpoenéntes, viam mandatórum tuórum dilatáto corde currámus. Per Dóminum.
 

Die 13 julii: Memoria ad libitum S. Henrici:

Deus, qui beátum Henrícum, grátiæ tuæ ubertáte prævéntum, e terréni cura regíminis ad supérna mirabíliter erexísti, ejus nobis intercessióne largíre, ut inter mundánas varietátes puris ad te méntibus festinémus. Per Dóminum.


Die 14 julii: Memoria ad libitum S. Camilli de Lellis, Presbyteri:

Deus, qui sanctum Camíllum presbýterum caritátis in infírmos singulári grátia decorásti, ejus méritis, spíritum nobis tuæ dilectiónis infúnde, ut, tibi in frátribus serviéntes, ad te, hora éxitus nostri, secúri transíre possímus. Per Dóminum.
 

Die 15 julii: Memoria S. Bonaventuræ, Episcopi et Ecclesiæ Doctoris:

Da, quæsumus, omnípotens Deus, ut, beáti Bonaventúræ epíscopi natalícia celebrántes, et ipsíus proficiámus eruditióne præclára, et caritátis ardórem júgiter æmulémur. Per Dóminum.
 

Die 16 julii: Memoria ad libitum B. Mariæ Virg. de Monte Carmelo:

Adjuvet nos, quæsumus, Dómine, gloriósæ Vírginis Maríæ intercéssio veneránda, ut, ejus muníti præsídiis, ad montem, qui Christus est, perveníre valeámus. Qui tecum vivit.
 

Die 21 julii: Memoria ad libitum S. Laurentii de Brindisi, Presbyteri et Ecclesiæ Doctoris:

Deus, qui pro nóminis tui glória et animárum salúte beáto Lauréntio presbýtero spíritum consílii et fortitúdinis contulísti, da nobis, in eódem spíritu, et agénda cognóscere, et cógnita, ejus intercessióne, perfícere. Per Dóminum.
 

Die 22 julii: Memoria S. Mariæ Magdalenæ:

Deus, cujus Unigénitus Maríæ Magdalénæ ante omnes gáudium nuntiándum paschále commísit, præsta, quæsumus, ut, ejus intercessióne et exémplo, Christum vivéntem prædicémus, et in glória tua regnántem videámus. Qui tecum vivit.
 

Die 23 julii: Memoria ad libitum S. Birgittæ, Religiosæ:

Dómine Deus noster, qui beátæ Birgíttæ, Fílii tui passiónem meditánti, secréta cæléstia revelásti, da nobis fámulis tuis in revelatióne glóriæ tuæ gaudére lætántes. Per Dóminum.
 

Die 25 junii: Festum S. Jacobi, Apostoli:

Omnípotens sempitérne Deus, qui Apostolórum tuórum primítias beáti Jacóbi sánguine dedicásti, da, quæsumus, Ecclésiæ tuæ ipsíus confessióne firmári, et júgiter patrocíniis confovéri. Per Dóminum.
 

Die 26 julii: Memoria Ss. Joachim et Annæ, Parentum B. Mariæ Virg.:

Dómine, Deus patrum nostrórum, qui beátis Jóachim et Annæ hanc grátiam contulísti, ut ex eis incarnáti Fílii tui Mater nascerétur, utriúsque précibus concéde, ut salútem tuo promíssam pópulo consequámur. Per Dóminum.
 

Die 29 julii: Memoria S. Marthæ:

Omnípotens sempitérne Deus, cujus Fílius in domo beátæ Marthæ dignátus est hospitári, da, quæsumus, ut, ejúsdem intercessióne, Christo in frátribus nostris fidéliter ministrántes, in æde cælésti a te récipi mereámur. Per Dóminum.
 

Die 30 julii: Memoria ad libitum S. Petri Chrysologi, Episcopi et Ecclesiæ Doctoris:

Deus, qui beátum Petrum Chrysólogum epíscopum Verbi tui incarnáti præcónem egrégium effecísti, ejus nobis intercessióne concéde, ut tuæ salútis mystéria et júgiter scrutémur in corde, et fidéliter significémus in ópere. Per Dóminum.
 

Die 31 julii: Memoria S. Ignatii de Loyola, Presbyteri:

Deus, qui, ad majórem tui nóminis glóriam propagándam, beátum Ignátium in Ecclésia tua suscitásti, concéde, ut, ejus auxílio et imiktatióne certántes in terris, coronári cum ipso mereámur in cælis. Per Dóminum.
 
 orationes junii | index orationum | orationes augusti

Compilavit Gregorius Kollmorgen.